لیست آخرین اخبار
برنامه کلاسی را دوباره در تاریخ 94/11/17 کنترل نمایید

ثبت نام آزمایشگاه ها از روز شنبه 94/11/03 لغایت چهار شنبه 94/11/07 بصورت حضوری

قابل توجه دانشجویان رشته های  علوم انسانی
جهت تعیین استاد درس پروژه و کار تحقیقاتی خود روز شنبه 94/11/03 از ساعت 8 صبح به دفتر برنامه ریزی آموزشی مراجعه فرمایید
تاریخ درج خبر :94/10/19

 
  با توجه به تغییرات احتمالی، برنامه کلاسی و اطلاعیه ها را قبل از ورود به دانشگاه کنترل نمایید