لیست آخرین اخبار
با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کلیه کلاسهای روز چهار شنبه  95/2/15  و نوبت صبح شنبه  95/2/18 تشکیل نمی گردد. 
آزمون میان ترم دکتر آیت در روز چهار شنبه برگزار می گردد
در سال 95 ساعت کلاسهای بعداز ظهراز ساعت  13/30 الی 15 و 15/15 الی 16/45 تشکیل می گردد

 دروس عمومی

برنامه سالن ورزشی شماره 1
 
برنامه سالن ورزشی شماره 2

  با توجه به تغییرات احتمالی، برنامه کلاسی و اطلاعیه ها را قبل از ورود به دانشگاه کنترل نمایید

دانشجویان گرامی پس از حذف و اضافه برنامه کلاسی را مجددا" کنترل نمایید