لیست آخرین اخبار

    شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 ازروز شنبه مورخ  6/28 /94 میباشد

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم انسانی 

جهت انتخاب استاد درس پروژه و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 روز شنبه مورخ 1394/6/14 از ساعت 8 صبح به دفتر برنامه ریزی آموزشی مراجعه فرمایید

تاریخ اعلام 4/24