لیست آخرین اخبار
با توجه به انتصاب آقای دکتر سید سعید آیت به سمت ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد؛به اطلاع میرساند کلاسهای آقای دکتر آیت به ساعت 3 تا 5 همانروز تغییر یافت