لیست آخرین اخبار
 
 
 با توجه به تغییرات احتمالی بعضی از دروس قبل از ورود به دانشگاه برنامه کلاسی خودتان را کنترل نماید
 

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم انسانی

جهت تعیین استاد پروژه و کارورزی خود از روز سه شنبه 93/6/11 به دفتر برنامه ریزی مراجعه فرمایید .(تاریخ اعلام 93/6/3)

اساتید پروژه و کارآموزی  رشته های مهندسی در ترم تابستان 93

 

رشته های  کامپیوتر
استاد پروژه و کارآموزی تمامی دانشجویان جناب آقای دکتر آیت می باشد
جهت هماهنگی با استاد با ایمیلشان در تماس باشید  (اطلاعات اساتید)منوی بالا.

رشته مهندسی صنایع
استاد کارآموزی جناب آقای بهنام خاموش پور می باشد
 جهت هماهنگی با استاد با ایمیلشان در تماس باشید (اطلاعات اساتید)منوی بالا

رشته مهندسی مدیریت پروژه
استاد کارآموزی جناب آقای محمود صالح می باشد
جهت هماهنگی با استاد با ایمیلشان در تماس باشید (اطلاعات اساتید)منوی بالا

رشته مهندسی صنایع غذایی
استاد سمینارو کارآموزی تمامی دانشجویان خانم زهرا آذری می باشد 
جهت هماهنگی با استاد با ایمیلشان در تماس باشید (اطلاعات اساتید)منوی بالا